Polish (Poland)Español(Spanish Formal International)English (United Kingdom)

JĘZYK HISZPAŃSKI Tłumaczenia pisemne i ustne - przysięgłe i zwykłe

JĘZYK ANGIELSKI Tłumaczenia pisemne i ustne - zwykłe

ZAKRES:

 • akty notarialne
 • dokumenty stanu cywilnego
 • świadectwa i dyplomy
 • wypisy z rejestrów handlowych
 • umowy
 • korespondencja handlowa i prywatna
 • dokumenty sądowe
 • dokumenty samochodowe
 • dokumentacja techniczna i instrukcje obsługi
 • strony www
 • katalogi i foldery reklamowe
 • oferty handlowe
 • rozmowy biznesowe
 • szkolenia
 • dopełnianie formalności w kancelariach notarialnych, adwokackich i urzędach
 • i wiele innych...